Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Nedan finner du mer information om forskare knutna till CEPS

Helene Ahlborg

Fil. Dr.

Helene Ahlborgs forskningsområde är småskalig elektrifiering på landsbgden i Östafrika, med en fokus på landstudier av småskaliga kraftverk och landsbygdsutveckling. Hon är anknuten till avdelningen för miljösystemanalys vid Chalmers.

Personlig hemsida

E-post: helene.ahlborg@chalmers.se

Monika Bauhr

Fil. Dr., docent.

Monika Bauhrs huvudsakliga forskningsintressen är internationell politisk teori och opinionsbildning. Hon är specialiserad på forskning om internationella organisationer, korruption, transparens, klimat och miljöpolitik och handel med utsläppsrätter.

Personlig hemsida

E-post: monika.bauhr@pol.gu.se 


Frida Boräng

Fil. Dr., docent.

Frida arbetar i projektet “Good governing of rural electrification processes in Eastern Africa – The importance of formal and informal institutions” som handlar om institutionella förutsättningar för småskaliga elektrifieringsprojekt i Tanzania och Moçambique. Hon undervisar på det samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet (SMIL).

Personlig hemsida

E-post: frida.borang@pol.gu.se 

Dragana Davidovic

Doktorand

Dragana Davidovic är doktorand vid QoG-institutet och CeCAR Centrum för studier av kollektivt handlande. Hennes utbildningsbakgrund är inom statsvetenskap och miljövetenskap med inriktning miljöpolitik.

Hennes huvudsakliga intresseområde är allmänhetens attityder till miljöpolitiska styrmedel, och hur uppfattningar om samhällsstyrningens kvalitet betingar effekterna av individegenskaper på styrmedelsacceptans. Detta är också forskningsämnet för hennes doktorsavhandling.

Personlig hemsida

E-post: dragana.davidovic@gu.se


Göran Duus-Otterström

Fil. Dr., docent.

Jag intresserar mig för frågor om rättvis fördelning av bördor och nyttigheter, i synnerhet principerna för rättvis insamling och allokering av resurser som krävs för att anpassa våra samhällen till ett förändrat klimat. Jag föreläser om miljörättvisa, sociala dilemman och grön politisk teori på statsvetenskapliga institutionen och handelshögskolan.

Personlig hemsida

E-post: goran.duus-otterstrom@pol.gu.se 


Niklas Harring

Fil. Dr.

Niklas Harrings forskning är inriktad på miljöattityder och miljöopinioner ur ett komparativt perspektiv. Ett särskilt fokus ligger på relationen mellan medborgare och stat och hur attityder till offentlig miljöpolitik kan förklaras.

Personlig hemsida

E-post: niklas.harring@pol.gu.se 


Kristina Hojckova

Doktorand

Kristina arbetar i ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete "The New Networks of Power", som syftar till att identifiera möjliga och sannolika utvecklingsvägar för elsystemet med fokus på Sverige och Europa. Huvudintresse av hennes individuella forskning är att tillämpa sociotekniska begrepp för att studera internationella och historiska utvecklingen inom elsystem runt om i världen. Hon är anknuten till avdelningen för miljösystemanalys vid Chalmers Tekniska Högskola.

Personlig hemsida

E-post: hojckova@chalmers.se


Sverker C. Jagers

Fil. Dr, Professor

Sverker forskningsprofil har ett brett anslag på området miljöpolitik. Närmare bestämt omfattar både den och hans undervisning miljöpolitisk teori (bland annat frågor kring demokrati och hållbar utveckling, samt miljörättvisa), miljöopinion och individers acceptans för miljöstyrmedel, internationell miljöpolitik (bland annat klimatpolitik) samt institutionell teori och naturresursförvaltning (främst fiske och andra marina områden). Sverker är professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Han är engagerad i frågor rörande tvärvetenskap och har varit förordnad som ställföreträdande föreståndare för GMV (Göteborgs miljövetenskapliga centrum) med rektorernas uppdrag att verka för ökad tvärvetenskap på Götebors universitet och Chalmers tekniska högskola. Sverker är även professor vid Luleå Tekniska Universitet på halvtid.

Personlig hemsida

E-post: sverker.jagers@pol.gu.se 

 

Ole Martin Laegreid

Fil. Dr

Lægreid är Forskar-II vid Uni Research Rokkansenteret. Han är för tiden involverad i tre projekt: Pathways to Energy Transitions (Akademiavtalen Statoil-UiB), European Perceptions of Climate Change (NordForsk), och the Empirical Record of Carbon Pricing (Norges Forskningsråd). Lægreid har doktorgrad i statsvetenskap från Göteborgs universitet.

Personlig hemsida

E-post: ole.legreid@uni.no

Amanda Linell

Doktorand

Amanda är doktorand vid Centrum för studier av kollektivt handlande (CeCAR). Hons projekt är om ”The logics of collective action in transnationally protected reserves”. Projektet fokuserar på att undersöka hur både formella och informella institutioner påverkar hanteringen av biodiversitet och naturresurser i transnationella samarbeten, främst med fokus på länder i södra Afrika. Amanda har sen tidigare en master i statsvetenskap från Göteborgs Universitet.

Personlig hemsida

E-post: amanda.linell@gu.se

Lennart J. Lundqvist

Fil. Dr, Professor emeritus

Forskningsinriktning mot svensk och jämförande miljöpolitik, särskilt rörande fördelningen av ansvaret för miljö och klimat mellan individ och politiska kollektiv.

Personlig hemsida

E-post: lennart.lundqvist@pol.gu.se


Johan Martinsson

Fil. Dr.

Johan Martinsson forskar om den svenska miljöopinionens utveckling samt miljöattityder och miljöbeteenden generellt. I hans forskning ingår även ett inresse för vad som kan förändra attityder och vilken roll massmedia spelar i detta.

Personlig hemsida

E-post: johan.martinsson@pol.gu.se


Ulrika Möller

Fil. Dr.

Ulrikas forskningsintressen inbegriper multilaterala ansträngningar för att lösa globala (miljö)utmaningar, institutioners betydelse för att hantera naturresurser, samt relationen mellan säkerhet och miljö. Hon undervisar om global miljöpolitik, inklusive teorier om multilateralt samarbete och perspektiv på miljösäkerhet.

Personlig hemsida

E-post: ulrika.moller@pol.gu.se 

 

Frida Nilsson

Doktorand

Frida är doktorand vid Centrum för studier av kollektivt handlande (CeCAR).

Personlig hemsida

E-post: frida.nilsson.2@gu.se


Anna Persson

Fil. Dr., docent

Annas forskning rör sig främst inom området för institutionell teori och jämförande politisk ekonomi med fokus på utvecklingsländer. Inom ramen för CEPS verksamhet har hon sedan 2011 arbetat tillsammans med Martin Sjöstedt inom ett projekt om institutionella förutsättningar för framgångsrik anpassning till klimatförändringar i utvecklingsländer.

Personlig hemsida

E-post: anna.persson@pol.gu.se 

 

Marina Povitkina

Fil. Dr., koordinator för CEPS

Marina är postdoktor vid Centrum för studier av kollektivt handlande (CeCAR). Marinas forskningsintressen inkluderar jämförande miljöpolitik, demokrati, korruption, kollektivt handlande, institutioner och miljöfrågor i ö-stater, fiskevård och hållbar utveckling.

Personlig hemsida

E-post: marina.povitkina@gu.se

Felicia Robertson

Doktorand

Felicia är doktorand vid Centrum för studier av kollektivt handlande (CeCAR). Hennes intresseområden är samarbete, kollektiv handlande-teori, miljöpolicy och miljöbeteende. Hon tidigare arbetade i ett projekt om antibiotikaresistens som ett kollektivt handlande-dilemma tillsammans med Sverker C. Jagers samt Björn Rönnerstrand.

Personlig hemsida

E-post: felicia.robertson@gu.se

 

Oskar Rydén

Bitr. forskare

Oskar Rydén jobbar som biträdande forskare vid Center for Collective Action Research. Hans forskningsintressen inkluderar politiska orsaker till och effekter av naturkatastrofer, miljöpolitik och institutionell teori. Han har en masterexamen i statsvetenskap från Göteborgs universitet.

Personlig hemsida

E-post: oskar.ryden@gu.se

 

Björn Rönnerstrand

Fil. Dr.

Forskningsområden: Miljö och hälsa

Personlig hemsida

E-post: bjorn.ronnerstrand@pol.gu.se 


Martin Sjöstedt

Fil. Dr., docent.

Martins forskning handlar främst om naturresursförvaltning i utvecklingsländer. Inom CEPS deltar han främst i ett projekt om institutionella arrangemang för fiskeförvaltning i södra Afrika tillsammans med Sverker Jagers. Sedan 2011 har tillsammans med Anna Persson arbetat med ett projekt om institutionella förutsättningar för framgångsrik anpassning till klimatförändringar i utvecklingsländer.

Personlig hemsida

E-post: martin.sjostedt@pol.gu.se

 

Jacob Sohlberg

Fil. Dr.

Sohlbergs ämnesområde är politisk psykologi, inom vilket han har flera intressen. Bland annat forskar Sohlberg om hur social önskvärdhet styr hur människor svarar på opinionsundersökningar och hur politiska eliter påverkar allmänhetens attityder kring klimatförändringen.

Personlig hemsida

E-post: Jacob.Sohlberg@gu.se

 

Helena Stensöta Olofsdotter

Fil. Dr., docent.

Helenas forskning handlar om genus, etik, offentlig politik och förvaltning. Inom CEPS deltar hon för närvarande i ett projekt tillsammans med Annica Kronsell, Lunds universitet, som teoretiskt undersöker i vilken mån 'den gröna staten' sammanfaller med eller bygger på 'den empatiska staten'

Personlig hemsida

E-post: Helena.Stensota@pol.gu.se

 

Aksel Sundström

Fil. Dr., docent

Aksels avhandlingsarbete undersöker hur korruption i utvecklingsländer försvårar naturresursförvaltning och förvärrar miljöproblem. Utöver detta arbetar han med en rad andra projekt, bland annat könsskillnader i miljöattityder bland medborgare och politiker.

Personlig hemsida

E-post: aksel.sundstrom@pol.gu.se
 

Mathias Zannakis

Fil. Dr.

Mathias forskningsintressen rör främst miljödiskursens utveckling över tid och relation med olika samhällsaktörer och institutioners betydelse för hanterandet av naturresurser.

E-post: zannakis@chalmers.se

 

 

Sidansvarig: Martina Povitkina|Sidan uppdaterades: 2018-11-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?